DUYU BÜTÜNLEME TERAPİSİ NEDİR?

Duyu bütünleme; vücudumuzdan ve çevremizden gelen duyu bilgisinin alınıp, algılanarak anlamlandırılması ve buna uygun davranışın oluşturulmasına denilmektedir.

Çevreden gelen uyaranların duyusal organlarımız tarafından algılanması, bu bilgilerin merkezi sinir sisteminde işlenmesi ve uygun bir cevabın oluşturulması, bu cevabın fiziksel, sosyal, akademik ya da psikolojik cevap olarak harekete geçirilmesi aşamalarının tamamıdır. Bu sebeple duyu bütünleme fiziksel, sosyal, psikolojik ve akademik gelişimin en önemli parçasıdır.

Herhangi bir aktiviteyi gerçekleştirecek birey; ne, nerede, ne kadar uzakta, ne hızda, ne yönde, sabit mi, hareketli mi gibi soruların cevabını bilmek zorundadır. Bu soruların herhangi birini cevaplamasına engel olacak duyu bütünleme bozukluğu bireyin aktiviteyi gerçekleştirmesini engeller ya da zorlaştırır.

Duyu bütünleme çalışmaları sırasında çocuğun gereksinimi olan duyusal uyaranlarla eğitim yapılır. Çocukla iletişimin sürekli açık olması ana amaçtır. Sınıf ortamında iletişim kurabilen fikirler üreten, çözümler bulan, hayal eden, sosyalleşerek oyunlara katılan çocuk, diğer ortamlarda da iletişimini sürdürebilecektir. Böylece günlük yaşamın problemlerini daha rahat çözebilecek ve yaşam kalitesi artacaktır.

Duyu Bütünleme Bozuklukları Nasıl Tedavi Edilir?

Her çocuk terapi öncesinde bireysel olarak değerlendirilir. Çocuğun bireysel ihtiyaçlarına göre duyusal stratejiler kullanılarak tedavi süreci planlanır. Uygun duyu diyeti seçilir ve müdahale planları oluşturulur.

Tedavinin evde de etkin şekilde sürdürülebilmesi için aileyede eğitim verilir. Bu süreçte çocuğun duyusal özelliklerinin gelişiminin devam etmesi için ev, okul ve oyun ortamlarında düzenlemeler yapılır.