ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ NEDİR?

Kişinin zekasının normal ya da normalin üstünde olmasına rağmen, yaşı, zekası ve verilen eğitim düzeyine göre beklenen düzeyde öğrenememesi, öğrenme güçlüğü olarak tanımlanır..

Öğrenme Güçlüğü doğumdan itibaren var olan, zihnin gelişimiyle ilgili bir durumdur. Az okumayla ya da matematiği sevmemekle oluşmaz. Aksine kişi okumada güçlük yaşadığı için okumaktan kaçınır.

Öğrenme Güçlüğünün Çeşitleri Nelerdir?

Öğrenme güçlüğü; disleksi, dizgrafi ve aritmetik bozukluk olarak üç şekilde, bazen sadece biri, bazen ikisi, bazen de hepsi birlikte görülebilir.

Öğrenme Güçlüğü Olan Bireylerin Ailelerine Neler Önerilir?

El yazısını geliştirici çalışmalar yapın.
Yeterli olduğu alanlarda kendini ifade etmesine fırsat tanıyıp, yetersiz olduğu alanlarda çalışmaya katılımını teşvik edin.
Bağımsız çalışma süresini arttırmaya yönelik hedefler belirleyin.
Zaman ve yön kavramı sorunu yaşayan öğrenciler için hatırlatıcı küçük ipuçları kullanın.
Başarabileceği görev ve sorumluluklar verin.
Çocuğunuzla konuşurken olumlu ifadeler kullanın.
Yapamadıklarına değil yapabildiklerine bakın.
Başarılarını anında ödüllendirin.
Ses kayıt cihazı, hesap makinesi, bilgisayar kullanmasına izin verin.
Planlı çalışma, ödev yapma alışkanlığı kazandırın.
Öğretmen ve uzmanlarla işbirliği yapın.

Öğrenme Güçlüğü Destek Eğitim Programı ile Ne Hedefliyoruz?

  • Öğrenmeye hazırlık becerilerinin geliştirilmesi,
  • Okuma-yazmaya hazırlık ve okuma-yazma temel becerilerinin geliştirilmesi,
  • Matematikle ilgili temel beceri ve kavramları günlük yaşamda kullanılması,
  • Sorun çözme, akıl yürütme, kıyas yapabilme ve analitik düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir.